LỊCH LÒ XO GIỮA

LỊCH LÒ XO GIỮA

LỊCH LÒ XO GIỮA là một trong những kiểu lịch mới những năm gần đây, đa phần là lịch phôi in sẵn, tuy nhiên để thiết kế LỊCH LÒ XO GIỮA độc quyền cho cá nhân hay doanh nghiệp NÉT VIỆT vẫn thực hiện chuyên nghiệp với những thiết kế độc lập cho cá nhân hay thiết kế dạng thương hiệu cho doanh nghiệp quảng bá hình ảnh và sản phẩm.