LỊCH 7 TỜ

LỊCH 7 TỜ

LỊCH 7 TỜ, được bố trí 3 tháng trên một trang lịch, lịch được đóng lò xo cố định để treo tường. LỊCH 7 TỜ có nhiều không gian để thiết kế hình ảnh hoặc logo của doanh nghiệp một cách hài hòa và chuyên nghiệp.