LỊCH 5 TỜ

LỊCH 5 TỜ

LỊCH 5 TỜ, mỗi tờ lịch được bố trí 3 tháng với 1 tờ bìa. LỊCH 5 TỜ dùng cho cá nhân hay doanh nghiệp đều thích hợp. Mỗi thiết kế đều khách nhau để làm nổi bật hiệu quả sử dụng cho cá nhân hay độc quyền cho doanh nghiệp.