LỊCH 1 TỜ

LỊCH 1 TỜ

LỊCH 1 TỜ là lịch được thiết kế 12 tháng nằm trọn trên trang lịch, bộ số có thể được bố trí dưới trang lịch theo chiều ngang, hoặc theo chiều dọc tùy thiết kế. LỊCH 1 TỜ được đóng nẹp thiếc, ống trúc để treo tường.